Vrácení zboží do 14 ti dnů


Nad  rámec  zákonné  odpovědnosti  za  vady  zboží  upravené  příslušnými  právními předpisy poskytujeme zákazníkovi záruku za jakost na dodané zboží po dobu 10  let,  pokud  v popisu zboží není uvedena jiná záruční doba. Tato záruční doba se však nevztahuje na zboží se stanovenou expirační lhůtou (tzn. lhůtou použitelnosti). U zboží s uvedenou expirační lhůtou je záruka poskytována, jen do doby uplynutí této lhůty.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady zboží způsobené činností nebo nečinností zákazníka nebo třetí osoby, poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití.
  • vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením zákazníka popř. třetí osoby
  • vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí)
  • opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku

Detailní rozpis této zkrácené verze najdete v obchodních podmínkách.